Home

Wat doet de RAWB

De Regionale Adviesraad Werk en Bijstand (RAWB) is een cliëntenraad voor de gemeenten  Oudewater en Woerden met als aandachtsgebied alles wat te maken heeft met de uitvoering van de bijstandswet ( waaronder ook de Participatiewet). Deze vrijwilligersorganisatie behartigt belangen van mensen met een minimum inkomen. Hij doet dat op drie manieren:

-hij houdt spreekuur voor mensen die advies en /of hulp nodig hebben om hun financiële situatie op orde te houden. Dat kan gaan over uitkeringen, belastingzaken, problemen met de nutsvoorzieningen (gas/water/licht), de woningbouw vereniging, kinderopvang etc.. Vrijwilligers wijzen u de weg of ,als dat nodig is, geven u daadwerkelijke hulp. De RAWB heeft geen geld om u financieel te ondersteunen

-de RAWB vervult een wettelijke taak door de gemeenten te adviseren over alles wat de minima betreft: zoals nieuwe regelingen, uitvoeringsaspecten, re-integratieprojecten, etc..

-de RAWB evalueert regelmatig de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken, die de diverse regelingen uitvoert. Aspecten ter verbetering van de kwaliteit worden besproken.

Spreekuren

De RAWB houdt twee maal per week spreekuur voor mensen met een minimum inkomen. U kunt langskomen bijv. als u advies of andere hulp wilt bij bv. aanvragen van een uitkering, problemen met de belastingdienst, uw zorgverzekeraar, zoeken van werk, schuldenproblemen, etc.. U kunt binnen lopen tijdens de volgende uren:

dinsdagmiddag van        14.00 uur – 16.00 uur

donderdagochtend van    9.30 uur – 11.30 uur

Als u komt wordt u geholpen op volgorde van binnenkomst. U kunt  ook telefonisch een afspraak maken.

De RAWB kan u geen financiële ondersteuning bieden.

Bezoekadres

De Bleek 6, 3447 GV Woerden

tel: 0348-408691

email: rawb06@gmail.com

www.rawb.nl

 

 

Disclaimer: aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.